Privacy beleid WTC Velocitas Best

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die WTC Velocitas Best verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van WTC Velocitas Best of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je dit beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke.

De functionaris die verantwoordelijk is voor de ledenadministratie en verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van WTC Velocitas.
Daarnaast zijn de overige leden van het bestuur en een lid van de toercommissie in het bezit van deze gegevens.
De penningmeester is in het bezit van de gegevens betreffende het bankrekeningnummer.

Welke gegevens verwerkt WTC Velocitas Best en voor welk doel.

•    Naam (Voornaam en achternaam)
•    Adres (straat, postcode, woonplaats)
•    Telefoonnr. (vast en/of mobiel)
•    Geboortedatum
•    E-mailadres
•    Jaar van begin lidmaatschap
•    Bankrekeningnummer

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

•    Contact over je lidmaatschap
•    Contact omtrent informatie vanuit het bestuur
•    Contact omtrent door de vereniging georganiseerde evenementen
•    Inning van de contributie
•    Inning van bijdrage aan andere door de vereniging georganiseerde evenementen

De leden geven door hun lidmaatschap en het aanvaarden van het Reglement WTC Velocitas Best toestemming aan het Bestuur om de gegevens van het lid te beheren voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Bewaartermijn

WTC Velocitas bewaart deze gegevens gedurende het lidmaatschap en maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.