Het klein verzet

Beste Wielervrienden,

Uit signalen blijkt dat er steeds meer leden zijn, die door leeftijd of anderszins, moeite hebben met de snelheid waarmee gereden wordt. Zelfs de maximale snelheid van 30 km bij groep 3 is voor hen soms te veel.

Dit heeft ertoe geleid dat we als proef gaan starten met een groep waarin gereden wordt met een maximale snelheid van 25 km per uur.

Het is de bedoeling dat we starten elke woensdagmiddag om 13.30 uur voor de Prinsenhof in de Hoofdstraat, te beginnen op woensdagmiddag 4 april.
De afstand zal rond de 50-60 km bedragen en de naam van de groep is; “Het Klein Verzet”.
Degenen die lekker relaxed willen rijden worden van harte uitgenodigd hierin mee te rijden.

Gezien het resultaat bij andere verenigingen zoals Woensel en de Pedaleur hopen we hiermee in een behoefte te kunnen voorzien.

Bij regenweer wordt er niet gefietst.

Schaapjes tellen!

Namens het Bestuur van WTC Velocitas Best:
Jan Vogels
Secretaris