Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
2017-charles Charles Willems
charleswillems@onsbrabantnet.nl
   
Penningmeester
 Martijn Persoon Martijn Persoons
   
Secretaris
2017-jan Jan Vogels
jan@vogelsbest.demon.nl
   
Lid/Coördinator wegkapiteins/kleding
  Vacant

Meer informatie over de benoeming van het bestuur kunt u terug vinden in het reglement.