Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
2017-charles Charles Willems
charleswillems@onsbrabantnet.nl
   
Penningmeester
2017-wil Wil Kuiten
   
Secretaris
2017-jan Jan Vogels
jan@vogelsbest.demon.nl
   
Lid/Coördinator wegkapiteins
2017-hanneke Hanneke van Breugel

Meer informatie over de benoeming van het bestuur kunt u terug vinden in het reglement.